hpfonds

Environment

HP Fonds søger på både operationelt og investeringsmæssigt plan at bidrage til nedbringelse af CO2 aftryk. Investering i realkreditobligationer hjælper til at bidrage til dette, da den direkte adgang til billig finansiering for låntager gør det muligt at foretage miljømæssige forbedringer i boligmassen. Opstår der muligheder indenfor HP Fonds’ investeringsunivers for at placere midler i obligationer øremærket til finansiering af miljøvenlige initiativer, vil investering foretages.

Society

Realkreditobligationer er et samfundsgavnligt instrument. Først og fremmest giver det billig finansiering, som fremmer ejerskab af egen bolig; det øger sandsynlighed for løbende vedligeholdelse og omhu for omgivelserne og giver dermed renere og bedre byer. Konverteringsmuligheden giver låntager mulighed for at indfri lånet ved at betale restgælden tilbage og reducerer således risiko for debitors insolvens ved rentefald, hvad også er godt for jobmæssig mobilitet i samfundet; og da låntager blot udsteder en obligation gennem et givet realkreditinstitut, kan denne tilbagekøbe obligationer i markedet og levere tilbage til instituttet for at indfri lånet. Denne tilbagekøbsmulighed gør, at låntagers reelle restgæld reduceres ved stigende renter og at risiko for insolvens også her formindskes; i sidste ende til fordel for obligationsmarkedet, obligationsejerne og samfundet.

Governance

De lovgivningsmæssige krav til udlån i kreditforeninger er gennemarbejdet gennem mange år, og fremstår solidt med grundig registrering af lån samt ejendomme og tilvejebringer billig boligfinansiering til støtte for en demokratisk og egalitær samfundsudvikling.

HP Fonds vil på ingen måde deltage i eller gøre hvidvask mulig. Derfor har vi bl.a. effektive politikker og forretningsgange for hvidvaskområdet, ligesom dette er et særligt fokusområde for selskabets complianceansvarlige.

HP Fonds har fokus på at skabe gode arbejdsforhold for sine ansatte med henblik på en stabil medarbejderstab, hvilket afspejles i den høje gennemsnitlige anciennitet Selskabet har.

HP Fonds har en åben virksomhedskultur, og diskriminerer ikke på køn, race, seksualitet eller religion.