hpfonds

HP Fonds har gennem mange år leveret solide afkast på danske realkredit- obligationer til glæde og gavn for vores kunder.

Vores nye afdeling HP Invest Grønne Obligationer er en af Danmarks første artikel 9 obligationsfonde, hvilket er den højeste klassifikation inden for bæredygtige investering i EU.

Afdelingen investerer kun i udstedelser hvor provenuet bruges til miljøforbedrende tiltag og som er klassificeret under ICMA Green Bond Principles. Afdelingen er således en 100 % grøn fond og kan investere i både stats-, realkredit- og erhvervsobligationer fra europæiske udstedere. Valutarisiko afdækkes for alle valutaer udover euro og danske kroner.

Afdelingen vil følge HP’s velkendte strategi om at afkastet skal stå til måls med risikoen og afdelingen er egnet til den langsigtede investor, som gerne vil understøtte den grønne omstilling gennem sine investeringer, men samtidig ønsker en lav risiko.

Læs mere på HPInvest.dk

Læs mere

Vores filosofi

HP Fonds er et uafhængigt obligationshus med fokus primært på danske stats- og realkreditobligationer. Vi fokuserer på at levere stabile afkast uden unødig risiko til kunden. Vi kender markedet i detaljen og vores porteføljeforvaltningsteam følger det nøje, og er derfor i stand til at levere et kvalitetsprodukt for vore kunder. 

Læs om vores filosofi