hpfonds

HP Fonds har gennem mange år leveret solide afkast på danske realkredit- obligationer til glæde og gavn for vores kunder.

Hos HP Fonds ser vi det som vores ansvar at bidrage til løsningen på de udfordringer, vi som menneskehed og samfund står overfor i forhold til ESG, og det glæder os derfor at meddele, at HP Fonds officielt er underskriver af UNs principper for ansvarlig investering (UNPRI) og UN Global Compact.


Det betyder at vi både som virksomhed tager ansvar for at bidrage til at opfyldelse FN verdensmålene, ligesom det også betyder at alle investeringer vi foretager på vegne af kunder, er ansvarlige investeringer i overensstemmelse med samme verdensmål.

Læs mere

Vores filosofi

HP Fonds er et uafhængigt obligationshus med fokus primært på danske stats- og realkreditobligationer. Vi fokuserer på at levere stabile afkast uden unødig risiko til kunden. Vi kender markedet i detaljen og vores porteføljeforvaltningsteam følger det nøje, og er derfor i stand til at levere et kvalitetsprodukt for vore kunder. 

Læs om vores filosofi