hpfonds

HP Fondsmæglerselskab er under tilsyn af Finanstilsynet og har registreringsnummer 8169. Endvidere er selskabet medlem af Den Danske Fondsmæglerforening og ankenævnet for fondsmæglerselskaber.

Politikker m.v.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion 2016
Ordreudførelsespolitik
Oplysninger efter reglerne i Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning
Persondatapolitik
ESG
Mangfoldighedspolitik for Bestyrelsen
Samarbejdspartnere
Best execution report