hpfonds
29-01-2019

HP Hedge Danske Obligationer vandt prisen i kategorien Fixed Income som værende den afdeling med det bedste risikojusterede afast i 2018. Den væsentlige faktor bag et stabilt positivt aĤ  ast i 2018 for HP Hedge har været afdelingens fokus på danske realkreditobligationer, navnlig med højere kuponer. Disse har vist sig optimale i det nuværende investeringsklima præget af usikkerhed på alle niveauer og en europæisk centralbank med lempelig pengepolitik.