hpfonds
05-10-2021

Vores nye afdeling HP Invest Grønne Obligationer er en af Danmarks første artikel 9 obligationsfonde, hvilket er den højeste klassifikation inden for bæredygtige investering i EU.

Afdelingen investerer kun i udstedelser hvor provenuet bruges til miljøforbedrende tiltag og som er klassificeret under ICMA Green Bond Principles. Afdelingen er således en 100 % grøn fond og kan investere i både stats-, realkredit- og erhvervsobligationer fra europæiske udstedere. Valutarisiko afdækkes for alle valutaer udover euro og danske kroner.

Afdelingen vil følge HP’s velkendte strategi om at afkastet skal stå til måls med risikoen og afdelingen er egnet til den langsigtede investor, som gerne vil understøtte den grønne omstilling gennem sine investeringer, men samtidig ønsker en lav risiko.

Læs mere på HPInvest.dk