Om HP

HP Fondsmæglerselskab A/S tilbyder specialiseret forvaltning af danske stats- og realkreditobligationer til fonde, virksomheder, institutionelle investorer samt private kunder. Den dedikerede forvaltning varetages gennem individuelle og diskretionære mandater samt gennem HP Invest, HP Engros og HP Hedge.

HP Fonds er gentagne gange, direkte og indirekte, blevet præmieret for vedvarende gode resultater. I 2013 og 2014 modtog HP Invest Korte Danske Obligationer Morningstars Award for bedste afdeling blandt DKK Korte Obligationer samt Dansk Aktionærforeningspris i 2013 i kategorien Obligationer - lav risiko.
 
HP Fonds er stiftet i 2003 og vi modtog vores autorisation af Finanstilsynet i 2004 og i 2015 fik vi tilladelse i Sverige. Endvidere er HP Fonds medlem af Fondsmæglerforeningen og Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
 

ORGANISATION

HP Fonds beskæftiger ti personer. Et team af fem porteføljeforvaltere, en Back Office-funktion og en Compliance ansvarlig. 
Vi har indgået et samarbejde med udvalgte pengeinstitutter om at distribuere Investeringsforeningen HP Invest.  
 

DIREKTION

Administrerende direktør Henrik Fournais (Send mail)    
 

BESTYRELSE

Bestyrelsen i HP Fondsmæglerselskab A/S:
Advokat Gregers Lauridsen (formand)
Direktør Peter Nauntofte
Partner/porteføljeforvalter Michael Nielsen
Partner/porteføljeforvalter Thomas Loldrup Kjær

REVISION

Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
 

KUNDER

De direkte kunder i HP Fonds er, udover HP Invest, HP Engros og HP Hedge, primært større investorer som pensionskasser, pengeinstitutter, fonde, større erhvervsvirksomheder, formuende privatpersoner samt flere fondsmæglerselskaber og investeringsrådgivere godkendt af Finanstilsynet.
 

EJERFORHOLD

HP Fonds er ejet af Henrik Fournais, Peter Nauntofte, Michael Nielsen og Thomas Loldrup Kjær.
Print Ansvarsfraskrivning