Højt afkast på korte obligationer

26.10.2009

"Vi har et lidt større univers at investere i end andre forvaltere. Hvor andre ikke køber, medmindre de kan investere for 50 mio. kr. i en serie, så tager vi, hvad vi kan få af obligationer, så snart renten ser fornuftig ud". Sådan lyder ordene fra Peter Nauntofte, når han bliver bedt om at forklare forretningsmodellen bag HP Fondsmæglerselskab, som han er direktør og partner i. HP Fondsmæglerselskab har i alt to børsnoterede investeringsforeninger: HP Invest Korte Obligationer og HP Invest Lange Obligationer.

For foreningen HP Invest Korte Obligationer ligger år til dato-afkastet på 7,67 pct. hvilket ifølge analysehuset Morningstar er det højeste blandt danske fonde i kategorien "korte obligationer".

"Obligationerne i vores fond for korte obligationer udløber gennemsnitligt inden for tre år, hvilket betyder, at risikoen er væsentlig mindre end ved at investere i lange obligationer, hvor renteudsving påvirker de endelige afkast meget," forklarer Peter Nauntofte.

Risikoen ved korte obligationer er dermed kun en smule højere end ved at have pengene på en bankkonto.

"Ved at investere i de korte obligationer er du sikker på, at obligationerne i investeringsforeningen indfries til kurs 100 inden for en kort tidshorisont. Derimod kan du risikere, at en eventuel rentestigning på 1 pct. vil kunne sende en lang obligation op til syv kurspoint ned," siger Peter Nauntofte.

HP Fondsmæglerselskab har kun mandat til at købe realkredit- og statsobligationer og investerer bl.a. i mindre likvide serier.

"Noget, vi typisk køber, er kommunekreditobligationer, der har samme rating som statsobligationer men giver en væsentlig bedre rente," siger Peter Nauntofte.

Peter Nauntofte forklarer, at hvis man som privat investor overvejer selv at investere i obligationer, er det vigtigt at tænke skattefrihed for kursgevinster ind i investeringen. En obligation, der giver 2 pct. i rente, kan for mange private være en bedre investering, da kursen på denne obligation er lavere end på eksempelvis en obligation med en rente på 4 pct. Da alle obligationer udløber til kurs 100, så vil kursgevinsten - og ikke kun renteindtægterne - være vigtig at regne med i det samlede afkast efter skat. Endnu har HP Invest ikke lavet en investforening, der er målrettet private investorer efter skat, men Peter Nauntofte forudser, at det kan blive et satsningsområde fremover.

Børsen, mandag 26. oktober 2009 af Dorthe Bach

Tilbage
Print Ansvarsfraskrivning