Koncept

Koncept

HP Fondsmæglerselskab A/S tilbyder alene forvaltning inden for danske stats- og realkreditobligationer, der bredt opfattes som blandt de sikreste i verden. Med en given andel af formuen i dette segment har investor mulighed for at tage ønsket kredit- og aktierisiko i investeringer andetsteds.
 
Vi opfatter således vore investeringers risiko som en ren renterisiko og ikke behæftet med kreditrisiko.
 
Vores fokus er udelukkende forvaltning af porteføljer af danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Inden for dette segment findes der små 1.650 obligationsserier noteret på Nasdaq Copenhagen A/S med en nominel værdi af ca. 3.400 milliarder kr., hvoraf de meget likvide udgør under 100 serier og over en tredjedel af den samlede obligationsmængde.
 
Vores speciale er at kursfastsætte obligationsserier - også udenfor det superlikvide segment. Vi fravælger derfor ikke investering i sjældne og mindre likvide obligationer, forudsat de giver en merrente i forhold til en tilsvarende likvid obligation med samme løbetid.  
 
Ved at inkludere det mindre likvide obligationssegment i vores porteføljer, har vi gennem årene øget afkastet uden forøgelse af risiko (højere Sharpe ratio). Dette har resulteret i stabile  og meget tilfredsstillende resultater.   
 

Målsætning

Det er HP Fonds målsætning at:
  • være blandt de bedste forvaltere af danske stats- og realkreditobligationer
  • skabe et bruttoafkast der er minimum 0,5% til 1% højere end benchmark med tilsvarende risiko
  • levere et skræddersyet produkt med en præcis rapportering tilrettet kunden
  • have en løbende dialog med vores kunder om risiko og strategi
Print Ansvarsfraskrivning