Ansvarsfraskrivning

Oplysningerne på denne hjemmeside er generel information der kun forholder sig til dansk lovgivning og er derfor udelukkende forbeholdt danske investorer.

Materialet kan ikke anvendes af personer eller enheder i jurisdiktioner eller lande hvor offentliggørelse eller anvendelse af denne type informationer er i strid med gældende lovgivning. Personer i besiddelse af sådanne data offentliggjort i HP Fonds navn, er selv forpligtet til at efterforske juridiske spørgsmål og eventuelle begrænsninger.

Hverken oplysninger, udtalelser og meninger indeholdt på denne hjemmeside skal betragtes som en opfordring til at indgå finansielle væddemål eller et tilbud fra HP Fonds om køb eller salg af nogen form for finansielle produkter og ej heller et forsøg på at yde investeringsrådgivning.

HP Fonds bestræber sig på at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende, tilgængelige og opdaterede, men påtager sig ikke ansvar herfor. Alle oplysninger kan blive ændret uden forudgående varsel. 

HP Fonds forsøger at sikre hjemmesiden og derved brugerne bedst muligt, men kan ej drages til ansvar for tekniske fejl, afbrydelser eller eventuel virus infektion besøgende måtte kunne pådrage sig ved besøg af dette website.   

Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. HP Fonds er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset at der kan opnås adgang til disse via et link anbragt på denne hjemmeside.

Alle rettigheder til dette materiale, herunder de viste data og informationer m.v. tilhører HP Fonds og enhver kopiering, offentliggørelse eller videregivelse af materiale, eller uddrag heraf, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Print Ansvarsfraskrivning