Kapitalforvaltning af danske stats- og realkreditobligationer

HP Fondsmæglerselskab A/S tilbyder fokuseret og dedikeret forvaltning af danske stats- og realkreditobligationer gennem vores team af porteføljeforvaltere med et langt og indgående kendskab til det danske obligationsmarked. 
 
HP Fonds er gentagne gange, direkte og indirekte, blevet præmieret for vedvarende gode resultater. HP Invest Korte Danske Obligationer modtog bl.a. Morningstars Award for bedste afdeling i kategorien  DKK – Korte Obligationer i 2013 og 2014. 
 
HP Fonds er stiftet i 2003, og vi modtog vores autorisation af Finanstilsynet i 2004. 
HP Fonds er under tilsyn af Finanstilsynet.
 
Print Ansvarsfraskrivning